SE-HRU

Denna fina cykel är tll salu. 6 månader Begagnad Cresent Elina, Stöldskyddsmärkt med stöldskyddsföreningens märksystem, välskött. Anpassad för digital spårning av cykel.