För att kunna identifiera din cykel behöver den märkas.

 

 

Våra etiketter

Vi använder lite olika tekniker för att hitta cyklar i vår resurspool.

  1. Identifiera upphittad cykel
    Identifiera betyder att vi kan se vem som äger eller ansvarar för en cykel. Vilket innebär att om Polisen eller någon annan med behörighet kan kontrollera aktuell cykel för att se vem den tillhör.
  2. Hitta 
    Hitta betyder att vi kan spåra aktuell cykel
  3. Ansvara
    Ansvar innebär att du får tillgång till vår ärendehantering och har möjlighet att rapportera problem och avvikelser.

 

Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen erbjuder ett antal lösningar för att skydda cykelstöld. Vi rekommenderar deras helhetslösning med färgmärkning och microchip, som gör det möjligt att märka och identifiera delar på cykel och fordon.

Övriga etiketter

Att förlust av cykel skapar olustkänslor känner nog alla igen. När något som tillhör dig försvinner utan att du vet vad som hänt. Tyvärr händer det alldeles för ofta. Varannan cykelägare har någon gång blivit bestulen på sin egendom.  Detta  kostar årligen 250 miljoner kronor som alla är med och betalar genom sin hemförsäkring.

Orsakerna är oklara, men enligt journalistik och undersökningar, är behov av pengar en drivkraft och idag är det lätt att sälja en stulen cykel utan att någon varken kan kontrollera eller veta om en cykel är stulen. Detta gör det svårt både för cykelköpare och polis att stoppa försäljningen vilket är själva drivkraften , dvs att få pengar.

Vi jobbar med 3 lösningar som kan avhjälpa vissa av problemen.  Dels vill vi förebygga problemet och genom att skapa säkra platser för parkering av cykel och dels att göra det enklare att identifiera en cykel som gör det svårare att avyttra. Dessa krav och önskemål hjälper till att förhindra stöld och underlätta identifiering av cyklar.

Identifiera cykel och cykelägare

Den första lösningen hjälper att identifiera cykel och cykelägare

Första steget är att göra en tydlig märkning på cykeln, men även att lagra information som är tillgänglig för den som vill veta historik på ett tillförlitligt sätt. Principen bör vara att den som äger cykel är den som avgör vem och hur man får tillgång till historik. Olika roller kan vara cykelköpare, cykelverkstad och ordningsansvarig som kan vara fastighetsägare, eller polis.

Vi har testat både QR kod och ett sk NFC chip, men det finns även intressanta lösningar från stöldskyddsföreningen att märka cykeldelar med osynlig färg och microchip.

All märkning kräver dock en uppdaterad databas där kvalitetssäkrad information kan lagras. Det som gör NFC chip intressant är att man kan lagra och uppdatera information i chipet vilket är svårt med alla andra lösningar. Nyare smarta mobiltelefoner kan läsa av NFC chipen och automatiskt länka till serviceboken för specifik cykel där man kan hitta information och kontaktuppgifter till cykelägare.

Hitta cykel

Sen har vi en lösning som gör att du kan hitta din cykel som försvunnit

För att hitta en försvunnen cykel behövs någon typ av radiosändare och GPS positionering. Det finns 2 varianter, en där man använder mobilens GPS för att tala om var det specifika chipet , dvs cykeln är, och den andra varianten som har inbyggd GPS och som kommunicerar med serviceboken för att visa på en karta var cykeln är.

 

Säkra cykelparkeringar

Och sist jobbar vi långsiktigt med att skapa säkra cykelparkeringar vilket även innebär att ändra ansvarsförhållande för vem som ska ta risken och säkerställa att cykelparkeringen är säker.

 

Spårbarhet

Som komplement till en säker cykelparkering vill vi använda oss av digitala lås. Ett digitalt lås hjäper oss att veta var du lämnat och låst din cykel senast vilket är ett bevis på var du lämnat din cykel om platsägaren ska ta över ansvaret. Som bonus ger detta även möjlighet att få historik på hur du använder din cykel vilket kan användas som en komplementär valuta för att sporra användning. För att vända den negativa trenden och skapa en positiv spiral, vill vi jobba vidare med enkla åtgärder för att minska cykelstölder och dess negativa konsekvenser.