För att hitta en försvunnen cykel behövs någon typ av radiosändare och GPS positionering. Det finns 2 varianter,

  1. en där man använder mobilens GPS för att tala om var det specifika chipet , dvs cykeln är, och
  2. den andra varianten som har inbyggd GPS och som kommunicerar med serviceboken för att visa på en karta var cykeln är.